Dạy Kế toán Thực hành trên sổ sách.

ó
Dạy Kế toán Thực hành – Để giúp các bạn có nghề vững vàng, thực hiện tốt tất cả các công việc của kế toán doanh nghiệp, Kế toán Bác Thành thường xuyên mở các khóa dạy kế toán thực hành trên sổ sách, chứng từ thực tế.
Khóa học dạy kế toán thực hành trên sổ sách chứng từ thích hợp với các bạn sau đây:
+ Những bạn đã học tốt nghiệp các trường đại học, cao đắng, trung cấp, chuẩn bị đi tìm việc làm.
+ Những bạn đã đi làm nhưng chưa làm được kế toán tổng hợp, nay muốn vươn lên.
+ Những bạn đang là sinh viên chuyên ngành kế toán muốn chuẩn bị trước hành trang để đi làm ngay sau khi ra trường.

Địa chỉ dạy kế toán Thực hành:

KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội;
DĐ/ZALO: 0904.766.722;
Facebook: Bác Thành 

dạy kế toán thực hành

Dạy kế toán thực hành trên chứng từ sổ sách tại Kế toán Bác Thành.

Dạy kế toán thực hành – trong khóa học này, học viên sẽ thực hiện trọn vẹn một kỳ kế toán doanh nghiệp.

Dạy kế toán thực hành – thực hành thiết lập chứng từ và vào sổ.

Dạy kế toán thực hành – Học viên sẽ thực hành mở hệ thống số sách kế toán đầy đủ, từ số nhật ký chung, sổ cái, các sổ thể chi tiết theo yêu cầu của luật kế toán hiện hành.
Trong khóa học, các học viên sẽ thực hành lập các chứng từ kế toán và vào sổ nhật ký chung. Sau đó sẽ tách sổ cái. Làm báo cáo thuế định kỳ theo quy định, khóa sổ, lập hệ thống báo cáo tài chính cuối kỳ.
Ngoài ra, có thể lập các báo cáo quản trị bất kỳ theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp.
Cô học trò trong lớp dạy thực hành kế toán năm xưa.
Và, Giám đốc công ty kế toán SETVIET hiện tại.

Hãy tới ngay Kế toán Bác Thành, tham dự khóa dạy kế toán thực hành, để nhanh chóng trở thành các kế toán thực thụ và thành đạt!

Địa chỉ dạy kế toán Thực hành:

KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội;
DĐ/ZALO: 0904.766.722;
Facebook: Bác Thành