Là Giám đốc hoặc Chủ doanh nghiệp, bạn muốn trang bị các kiến thức cần thiết về kế toán, để phục vụ cho công tác quản lý của bạn, trong một thời gian ngắn nhất!

Bạn đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc nắm giữ một vị trí chủ chốt trong công ty, và do vậy, cần trang bị nhanh những kiến thức Kế toán thiết yếu!

Chương trình “Đào tạo Kế toán, dành riêng cho Giám đốc & Chủ doanh nghiệp”, do Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành thiết kế và thực hiện, chính là để dành cho những người như bạn.

Doanh nhân tới tìm hiểu khóa học tại Bác Thành, sáng 9-2-2012. 

Khoá học gồm 2 phần: Phần I – Nguyên lý Kế toán (8 buổi) và Phần II – Kiểm tra & Phân tích Báo cáo Tài chính (5 buổi).

Phần I – Nguyên lý Kế toán, sẽ giúp ban trả lời các câu hỏi:
     1. Tại sao phải làm Kế toán doanh nghiệp?
2. Người ta làm Kế toán doanh nghiệp như thế nào?
3. Sản phẩm của Người Kế toán là những gì? Ai sử dụng chúng?

8 buổi của phần I, sẽ lần lượt đi qua các vấn đề sau:
     1. Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.
     2. Hệ thống Tài khoản Kế toán.
     3. Hệ thống Chứng từ Kế toán.
     4. Hệ thống Sổ sách Kế toán.
     5. Hệ thống Báo cáo Kế toán.
     6. Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn.
     7. Căn bản về khấu hao tài sản cố định.
     8. Căn bản về giá thành sản phẩm.
9. Các thuật ngữ kế toán thường gặp.

Phần II, kéo dài 5 buổi, bao gồm:
  A.     ĐỌC & KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
          a. Tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số cơ bản trong Báo cáo Tài chính.
          b.  Kiểm tra phát hiện kịp thời các sai sót có thể, trong các hợp phần của
BCTC:
                –  Bảng cân đối tài khoản.
                –  Bảng cân đối kế toán.
                –  Quyết toán thuế TNDN.
                –  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
          c. Thực hành trên các BCTC điển hình.

  B.   PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
          a. Phương pháp tính và ý nghĩa cơ bản của các hệ số:
               –  Hệ số sinh lời.
               –  Hệ số thanh toán.
               –  Hệ số cấu trúc tài sản.
               –  Hệ số cấu trúc nợ phải trả.
               –  Hệ số tín dụng….
           b. Các quyết định cần thiết dựa trên phân tích BCTC.
           c. Thực hành phân tích một số BCTC điển hình.

Khoá học thích hợp cho:
    + Các bạn đã và đang giữ các vị trí Giám đốc điều hành hoặc Chủ doanh nghiệp, nhưng chưa có
điều kiện trang bị công cụ kế toán.
+ Các bạn đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công
ty.

+ Các bạn đang là Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp, các bạn làm Kiểm toán viên, Chuyên viên
tín dụng ngân hàng…

Và, sau khoá học, vào bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu, nếu có vướng mắc gì về chuyên môn, các bạn hãy nhấc máy gọi tới ĐT: (04) 3.753.8232; DĐ: 0904 766 722 hoặc chat với FB Bác Thành  để được trợ giúp. 

Lớp học tối đa 20 học viên.
Phòng học tiện nghi.
Giảng viên kinh nghiệm, tận tâm.
Thời lượng: Phần I: 8 buổi (3 tiết/buổi); Học phí: 1.500.000VNĐ.
Phần II: 5 buổi (3 tiết/buổi); Học phí: 1.500.000VNĐ.

Hãy gọi theo số (024) 3.753.8232 hoặc 0904 766 722 hoặc chat với FB Bác Thành, để biết thêm chi tiết. 


Các học viên K53 thực hành Đọc & Kiểm tra BCTC, tối 17-10-2011.

Clip “Lớp Đọc, Kiểm tra, Phân tích BCTC K51, tại Bác Thành, tối 17-10-2011”:

Ngồn: www.ketoanbacthanh.vn