Tôi là Trần Thị Thắm.
Tôi đến từ Hạ Long.
Tôi sinh ngày 15 – 02 – 1987.
Tôi yêu thích nghề kế toán.

Hiện nay, tôi đang là Sinh viên năm cuối, chuyên ngành Kế toán, Đại học KD&CN.

Tháng 6 năm 2009, tôi sẽ tốt nghiệp.

Tôi không phải là người chỉ biết ngồi chờ sự may mắn.

Tôi đã quyết định: Mình phải là một kế toán thực thụ trước khi cầm tấm bằng tốt nghiệp.

Hàng ngày, sau giờ lên giảng đường, tôi lại vượt 15 KM, đến Bác Thành để thực hành các loại nghiệp vụ kế toán. Nắng, mưa, bụi bẩn, tắc đường không ngăn cản được tôi.

Tôi đã quyết định: Ngay sau khi bước chân vào doanh nghiệp, mình sẽ là một lực đẩy đóng góp vào thành công chung.

Nếu Quý doanh nghiệp nào cần những người như tôi, hãy vui lòng gửi thông tin cho tôi theo địa chỉ:

Trần Thị Thắm
D Đ: 0976 824 804
Email: thamkthl@yahoo.com