Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán từ ngày 31/01 đến 27/02/2018.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  0913.283.795;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán”, K801, buổi Chiều : Khai giảng: 14h00, Thứ 4, Ngày 31/ [...]