Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán từ ngày 07/12 đến 17/12/2020.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán”, K1146, buổi Chiều: Khai giảng: 14h00, Thứ 3, Ngày 08/ 12/ 2020. [...]