Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán Online từ ngày 01/04 đến 30/04/2023.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ONLINE (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán Online”, K2306, buổi Sáng: Khai giảng: 08h30, Thứ 3, Ngày 04/ 04/ [...]