Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán Online từ ngày 03/10 đến 28/10/2022.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ONLINE (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán Online”, K1211, buổi Chiều: Khai giảng: 14h00, Thứ 2, Ngày 03/ 10/ [...]