Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán từ ngày 02/07 đến 16/07/2020.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  0913.283.795;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán”, K924, buổi Tối: Khai giảng: 18h00, Thứ 2, Ngày 06/ 07/ [...]