Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán Online từ ngày 20/10 đến 30/10/2021.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ONLINE (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán Online”, K1183, buổi Chiều: Khai giảng: 14h00, Thứ 3, Ngày 26/ 10/ [...]