Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán từ ngày 21/05 đến 06/06/2019.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  0913.283.795;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán”, K873 buổi Sáng: Khai giảng: 08h30, Thứ 3, Ngày 21/ 05/ 2019. [...]