Đào tạo Kế toán Bác Thành – Lịch khai giảng – Các khoá Học Kế toán từ ngày 20/02 đến 05/03/2019.

Đào tạo Kế toán Bác Thành: 51 - phố Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. Tel: 0904.766.722;  0913.283.795;  (024) 3.753.8232 I. CÁC KHOÁ HỌC NHẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (HP trọn gói 1,5 tr. đồng): 1. Khoá “Nhập môn Nguyên lý Kế toán”, K857, buổi Sáng: Khai giảng: 08h30, Thứ 4, Ngày 20/ 02/ 2019. [...]