Đào tạo Kế toán trực tuyến – Kế toán Bác Thành, hơn 20 năm kinh nghiệm, thường xuyên mở các khóa đào tạo kế toán trực tuyến cho mọi trình độ. Với các khóa đào tạo này của Kế toán Bác Thành, dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ trình độ nào, bạn cũng có thể trở thành kế toán vững vàng.

Bấy cứ khi nào cần, bạn hãy liên hệ tới:

Đào tạo kế toán trực tuyến:
KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội
DĐ/Zalo: 0904.766.722;
Facebook: Bác Thành

 

 

 

Nếu chưa học kế toán bao giờ hoặc đã học nhưng chưa vững nguyên lý kế toán, bạn sẽ theo học khóa đào tạo nguyên lý kế toán trực tuyến, kéo dài 8 buổi. Khóa học sẽ giúp bạn nắm vững nguyên lý kế toán để làm nền tảng cho suốt cuộc đời nghề nghiệp của bạn.

Nếu đã nắm vững nguyên lý kế toán nhưng chưa bao giờ hoặc chưa thành thạo về thực hành, bạn sẽ theo khóa đào tạo thực hành kế toán trực tuyến trên sổ sách, chứng từ thực. Khóa đào tạo này sẽ giúp bạn nắm vững quy trình làm một kỳ kế toán từ A tới Z, từ việc mở sổ sách kế toán bạn đầu, cho tới việc thiết lập hóa đơn, chứng từ, vào sổ, lưu hóa đơn và cách lập các báo cáo kế toán, từ các báo thuế cho tới báo cáo tài chính cũng như tất cả các loại báo cáo kế toán theo yêu cầu của luật kế toán.

Sau khóa học này, sẽ là khóa học đào tạo kế toán excel trực tuyến. Khóa học này sẽ giúp các bạn áp dụng các hàm của excel để làm kế toán với nâng suất cao gấp nhiều lần làm thủ công. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không học thẳng vào kế toán excel mà lại học thực hành kế toán trên sổ sách chứng từ trước rồi mới vào kế toán excel. Khóa học kế toán sổ sách là giúp các bạn hiểu rõ và nắm vững quy trình làm kế toán, còn khóa học kế toán excel là giúp các bạn ứng dụng các hàm của excel để đẩy nhanh việc thực hiện các quy trình lên nhiều lần để tạo ra năng suất làm việc cao. Đây là kinh nghiệm rút ra trong hơn 20 năm đạo tạo của Kế toán Bác Thành mà bất cứ ai đã học qua đều tâm đắc.

Sau khóa học này, nếu muốn, các bạn có thể học thêm khóa học đào tạo kế toán trực tuyến trên phần mềm MISA hoặc FAST. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách làm một kỳ trên các phần mềm kế toán chuyên biệt.

Sau khi đã hoàn thành các khóa học này, và đã làm việc một thời gian, nếu muốn vươn lên cao hơn, các bạn sẽ tham dự khóa đào tạo kế toan trưởng trực tuyến. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tổ chức và điều hành một phòng kế toán cho mọt doanh nghiệp lớn và chịu trách nhiệm trước bán lãnh đạo về toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Khóa học này sẽ gúp bạn đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp và một tương lai rộng lớn sẽ mở ra trước mắt các bạn.

Những giáo viên kinh nghiệm, tận tâm của Kế toán Bác Thành sẽ tương tác thường xuyên và dẫn dắt các bạn đạt được mục tiêu của mình.

Hãy liên hệ tới:

Đào tạo kế toán trực tuyến:
KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội
DĐ/Zalo: 0904.766.722;
Facebook: Bác Thành