Lê Hương Giang hiện là sinh viên khoa Kế toán, năm thứ tư, K43/21-03 – Học viên Tài chính.

Tháng 6 – 2009, Giang sẽ trở thành cử nhân Kế toán.

Mặc dù sẽ cầm tấm bằng đại học của một cơ sở đào tạo Kế toán hàng đầu Việt Nam, Hương Giang vẫn không chủ quan. Bạn biết rằng, càng ngày, các doanh nghiệp càng quan tâm đến khả năng làm việc thực sự của ứng viên.

Trong nỗ lực chuẩn bị để khi ra trường tìm việc làm được thuận lợi, Giang đã đến Bác Thành Training để tham dự các khoá Thực hành Kế toán doanh nghiệp.

Lê Hương Giang – bên phải.

Hàng ngày, vượt 7 Km từ Học viên Tài chính tới Bác Thành Training – Điều không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện.
Không có xe máy, Hương Giang đã thuyết phục Huyền Trang (ảnh trái) đi cùng.

Tại đây, Giang tận dụng từng phút một.

Không riêng Giang, Huyền Trang cũng bị cuốn vào công việc.

Sau 3 tuần tại Bác Thành, Hương Giang kéo thêm cả Hải Hà cùng đi. Đến lượt mình, Hải Hà cũng bị công việc thực hành lôi cuốn. Buổi học đã hết, Hải Hà vẫn ngồi lỳ, không chịu đứng lên.

 

Các bạn quan tâm, có thể chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị ra trường với Hương Giang, Huyền Trang, Hải Hà theo địa chỉ sau đây:
Lê Thị Hương Giang – DĐ: 0987 898 794; Nick:
tieucachcach_hp87@yahoo.com.vn
Nguyễn Lê Huyền Trang – DĐ: 0983 301; Nick: 
emchip87@yahoo.com
Vũ Thị Hải Hà – DĐ: 0987 898 773; Nick:
sunflower255tq@yahoo.com