Tư vấn & Dịch vụ Kế toán

Kế toán Bác Thành, 15 năm kinh nghiệm về Tư vấn, Đào tạo & Dịch vụ Kế toán, hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau đây: Tư vấn thiết lập Hệ thống Kế toán từ đầu. Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện Hệ thống Sổ sách, Chứng từ Kế toán. Làm các BCTC, [...]