Bạn muốn nắm vững các bước làm Kế toán Thuế, Kế toán Tổng hợp trong một doanh nghiệp: Mở sổ sách, thiết lập chứng từ, định khoản đúng, vào sổ, lưu chứng từ, lập các Báo cáo Thuế hàng tháng, Báo cáo Thuế thu nhập quý, Báo cáo Tài chính và Quyết toán Thuế cuối năm, một cách nhanh nhất!

Bạn muốn có kinh nghiệm của 1 năm làm việc, chỉ trong vòng 3 tuần lễ!

Bạn muốn từng bước, trở thành Người Kế toán được nhiều Doanh nghiệp mong đợi!

Khóa học “Đào tạo Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên sổ“, do Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành thiết kế và thực hiện, chính là để dành cho những người như bạn. 

Khoá học Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp kéo dài 20 buổi và lần lượt qua các bước sau đây:

 1.     + Lựa chọn hình thức sổ kế toán.
 2.     + Thiết lập hệ thống sổ sách (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ).
 3.     + Các công việc ban đầu liên quan đến cơ quan Thuế và Hải Quan.
 4.     + Các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.
 5.     + Các nghiệp vụ kế toán về góp vốn.
 6.     + Các nghiệp vụ kế toán về mua sắm CCDC, TSCĐ…
 7.     + Các nghiệp vụ kế toán mua, bán nội địa, xuất nhập khẩu.
 8.     + Các nghiệp vụ kế toán kho hàng hoá, nguyên vật liệu…
 9.     + Kế toán các loại thuế.
 10.     + Thiết lập, vào sổ tổng hợp, vào các sổ thẻ chi tiết, lưu chứng từ.
 11.     + Tính, phân bổ chi phí tiền lương, BHXH, BHYT…
 12.     + Tính, phân bổ khấu hao CCDC, TSCĐ.
 13.     + Lập báo cáo thuế hàng tháng.
 14.     + Kết chuyển các tài khoản liên quan, tính giá vốn, giá thành.
 15.     + Lập, phân tích báo cáo tài chính cuối kỳ, quyết toán thuế năm.
 16.     + Những tình huống thường gặp trong thi tuyển kế toán.

Lớp học tối đa 20 học viên.
Phòng học tiện nghi.
Giảng viên kinh nghiệm, tận tâm.
Khai giảng đều đặn hàng tháng.
Có lớp Sáng, Chiều và Tối. Học liên tục (trừ tối thứ 7 và ngày chủ nhật