ốn nói đùa: Em chậm nên phải chăm.

Bây giờ bạn đã thành thạo các công việc của Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp trên Excel. Chính Diệu cũng không ngờ, chỉ sau chưa đầy 2 tháng mà bạn đã có được thành tựu như vậy.


Ngày mai, Diệu sẽ trở về Cao Bằng để hòa vào dòng chảy công việc tại quê hương của bạn. Bạn sẽ nhớ những ngày học tập tại Bác Thành, nhớ những người bạn mới quen.

Bành thị Diệu chụp ảnh kỷ niệm với Hiệu trưởng Bác Thành, sáng 5-10-2010, trước ngày chia tay để trở lại Cao Bằng.

Bạn nào muốn chia sẻ với Diệu, có thể liên lạc theo số: 0988.235.121 hoặc Email:dieu86.cb@gmail.com

Clip “Bành Thị Diệu đang thực hiện các công việc Kế toán cuối kỳ trên Excel, sáng 30-9-2010”:

Nguồn: ketoanbacthanh.vn