Kế toán máy.

Kế toán máy Bác Thành – Thông tin khóa học Kế Toán Máy.

 • Đối tượng: Cán bộ kế toán, sinh viên kế toán.
 • Thời gian đào tạo: Sáng, Chiều hoặc Tối.
 • Thời lượng chương trình: 10 buổi
 • Một giảng viên hướng dẫn không quá 10 học viên.
 • Mỗi học viên một máy riêng biệt.
 • Học phí trọn gói cho một phần mềm (trong khóa học kế toán máy) tuỳ chọn: MISA, FAST: 1.000.000đ/khoá (Giảm 100.000đ đối với học viên đã học Kế toán sổ).

Trong trường hợp, Học viên có nhu cầu học cả hai phần mềm: MISA và FAST, Học phí trọn gói sẽ là 1.400.000đ.

Kế toán máy Bác Thành – Nội dung khóa học.

1. Giới thiệu chung về kế toán và quy trình kế toán thông thường 

2.  Giới thiệu quy trình làm việc với  phần mềm MISA hoặc FAST

3.  Thiết lập thông tin, số liệu kế toán ban đầu.

 • Thiết lập thông tin hệ thống: Thiết lập thông tin doanh nghiệp, người ký chứng từ, thiết lập năm kế toán, chọn chế độ kế toán, phương pháp tính giá xuất kho…..
 • Khai báo thông tin ban đầu: Danh mục tài khoản ngân hàng, Danh mục phòng ban, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên , Danh mục hàng hoá…….
 • Nhập số dư ban đầu: Số dư của tất cả các tài khoản, Số dư chi tiết theo từng đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp, theo đối tượng tập hợp chi phí, chi tiết theo từng Tài khoản ngân hàng……

4. Quy trình hạch toán kế toán trên Phần Mềm.

    Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ KT trên các phần hành KT MISA, FAST:

 • Kế toán quỹ: Nội dung quy trình KT TM (quy trình thu tiền, quy trình chi tiền), quy trình thực hiện (chứng từ đầu vào, khai báo các danh mục..), cách thực hiện trên phân hệ quỹ, cách xem và in chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo.
 • Kế toán ngân hàng: Nội dung quy trình kế toán tiền gửi (quy trình thu tiền gửi, quy trình chi tiền gửi), quy trình thực hiện (chứng từ đầu vào, khai báo các danh mục..), cách thực hiện trên phân hệ Ngân hàng, cách xem và in chứng từ SSKT BC.
 • Kế toán mua hàng:….
 • Kế toán bán hàng:…..
 • Kế toán kho:………
 • Kế toán CCDC:….
 • Kê toán TSCĐ:….
 • Kế toán tiền lương:……..
 • Kế toán giá thành:…….
 • Kế toán thuế:….
 • Kế toán tổng hợp:…..
 • Một số phần hành khác như: Hợp đồng (cho phép lập hợp đồng mua, hợp đồng bán và theo dõi tình hình thực hiện HĐ); Cổ đông(theo dõi quản lý thông tin cổ đông, khai báo phát hành cổ phần…-> AD cho Cty CP).
 • Mối liên hệ của một số phần hành kế toán và các lưu ý khi thực hiên một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến các phần hành kế toán khác nhau.

5. Một số chức năng khác như:

 • Bàn làm việc.
 • Báo cáo nhanh.
 • Nạp dữ liệu BC
 • Ghi sổ/ Bỏ ghi sổ
 • Bảo trì dữ liệu
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý công việc
 • Khoá sổ/ bỏ khoá sổ kỳ kế toán.

6. Quản trị dữ liệu KT

 • Sao lưu dữ liệu kế toán
 • Phục hồi dữ liệu kế toán
 • Xoá dữ liệu kế toán
 • Đổi mật khẩu
 • Sửa thông tin cá nhân
 • Quản lý người dùng
 • Vai trò và quyền hạn
 • Nhật ký truy cập

7. Thực hành trọn vẹn một kỳ kế toán của một doanh nghiệp điển hình trên phần mềm đã lựa chọn.

Địa chỉ học:
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội
DĐ/ ZALO: 0904.766.722
Facebook: Bác Thành .

Một số hình ảnh về Đào tạo Kế Toán Máy, tại Bác Thành:

kế toán máy

kế toán máy

kế toán máy

Clip “Học Kế Toán Máy, sáng 4-10-2012, tại Kế Toán Bác Thành”:

Nguồn: www.ketoanbacthanh.vn