Học kế toán tổng hợp thực hành online – Rất nhiều bạn đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa thành thạo làm kế toán tổng hợp của doanh nghiệp. Giờ đây, các bạn không cần phải lo lắng nữa. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có mạng internet, bạn có thể dễ dàng tham dự học kế toán tổng hợp thực hành online, do Kế toán Bác Thành thực hiện.

Bất cứ khi nào có nhu cầu, bạn hãy liên hệ tới:

Học kế toán tổng hợp thực hành online:
KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội
DĐ/Zalo: 0904.766.722;
Facebook: Bác Thành

 

 

 

học kế toán tổng hợp thực hành online

Ban nên bắt đầu với khoá học thực hành kế toán tổng hợp online trên sổ sách, chứng từ thực tế, 20 buổi. Khoá học này sẽ được thực hiện trên Zoom. Giáo viên sẽ giúp bạn thực hành thuần thục trọn vẹn một kỳ kế toán, từ lúc công ty bắt đầu đi vào hoạt động, cho tới kế thúc kỳ kế toán theo luật định.

Bộ chứng từ thực và sổ sách kế toán sẽ được gửi tới các bạn qua đường phát chuyển nhanh. Giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn thực hành hạch toán trên từng chứng từ một, vào các loại sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, tách sổ cái, lưu chứng từ,…Thực hành tính lương, bảo hiểm xa hội, y tế, nộp thuế, nộp bảo hiểm,…

Các học viên sẽ thực hành làm các báo cáo thuế định kỳ và báo cáo tài chính cuối kỳ.

học kế toán tổng hợp thực hành online

Sau khoá học kế toán tổng hợp thực hành online trên sổ sách chứng từ, các bạn nên bước vào khoá học kế toán tổng hợp thực hành trên excel, 15 buổi. Khoá học này sẽ giúp các bạn ứng dụng phần mềm excel để làm tất cả các công việc kế toán vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

Nếu muốn, cá bạn cũng có thể chuyển ngay vào khoá học thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm MISA hoặc FAST, 10 buổi. Khoá học này chẳng những giúp bạn ứng dụng thuần thục phần mềm này để làm tất cả các công việc của một kỳ kế toán, mà còn là cơ sở để bạn tiếp thu và sử dụng bất kỳ một phần mềm kế toán nào.

Đặc biệt tại các khoá học kế toán online tại Kế toán Bác Thành là tất cả đều được thực hiện qua Zoom chứ không phải qua video. Chính vì vậy, tất cả mọi vướng mắc của các bạn sẽ được giải quyết tức thời chứ không cần phải chờ đợi mất thời gian.

Mọi học viên đều được học thử trước khi quyết định có tham dự khoá học hay không.

Bất cứ khi nào có nhu cầu, bạn hãy liên hệ tới:

Học kế toán tổng hợp thực hành online:
KẾ TOÁN BÁC THÀNH
51 Võng Thị – P. Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội
DĐ/Zalo: 0904.766.722;
Facebook: Bác Thành