Đây là khóa học kế toán đặc biệt, được thiết kế cô đọng, trong vòng 5 buổi học, dành cho Các Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp, Kiểm toán viên, Chuyên viên tín dụng ngân hàng và Các Nhà đầu tư.
Ke toan quan tri, phan tich bao cao tai chinh, phan tich bctc
Khóa học nhắm tới 2 mục tiêu:
+ Giúp cho các học viên nắm vững cách đọc và kiểm tra tính chính xác của
một Bản Báo cáo Tài chính, tìm ra các sai sót, nếu có.
+ Giúp học viên tính toán và phân tích các hệ số tài chính, từ đó nhận thức
đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định điều
chỉnh hoạt động hoặc quyết định về đầu tư, phòng tránh các rủi ro có thể.
ich bao cao tai chinh, phan tich bctc

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC BAO GỒM:
  I.     ĐỌC & KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 
          a. Tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số cơ bản trong Báo cáo Tài chính.
          b.  Kiểm tra phát hiện kịp thời các sai sót có thể, trong các hợp phần của
BCTC:
                –  Bảng cân đối tài khoản.
                –  Bảng cân đối kế toán.
                –  Quyết toán thuế TNDN.
                –  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
          c. Thực hành trên các BCTC điển hình.

  II.   PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
          a. Phương pháp tính và ý nghĩa cơ bản của các hệ số:
               –  Hệ số sinh lời.
               –  Hệ số thanh toán.
               –  Hệ số cấu trúc tài sản.
               –  Hệ số cấu trúc nợ phải trả.
               –  Hệ số tín dụng….
           b. Các quyết định cần thiết dựa trên phân tích BCTC.
           c. Thực hành phân tích một số BCTC điển hình.

       Khai giảng đều đặn hàng tháng
Phòng học tiện nghi.
Giảng viên kinh nghiệm.
Thời lượng: 5 buổi, có thể học lớp ngày hoặc lớp buổi tối.

       Học phí trọn gói: 1.500.000đ.

khoa-hoc-doc-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh-3 khoa-hoc-doc-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh-4 khoa-hoc-doc-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh-1 khoa-hoc-doc-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh-2

K51 Đọc – Kiểm tra – Phân tích BCTC, tối 17-8-2011.

 

Các học viên K51 thực hành Đọc & Kiểm tra BCTC, tối 17-8-2011.
Ke toan quan tri, phan tich bao cao tai chinh, phan tich bctc
Clip “Lớp Đọc, Kiểm tra, Phân tích BCTC K51, tại Bác Thành, tối 17-10-2011”:

Ngồn: www.ketoanbacthanh.vn