Trong quá trình làm việc, kế toán phát hiện vô tình bị mất một hoá đơn đầu vào.

Có nhiều kế toán hoang mang không biết phải làm thế nào? Có bị xử phạt hay không?

Sau đây, Kế toán Bác Thành xin được hướng dẫn bạn cách xử lý khi bị mất hoá đơn đầu vào như sau:

Thủ tục

+ Làm báo cáo mất hoá đơn theo mẫu BC21/AC

+ Lập biên bản ghi nhận sự việc mất hoá đơn của bên mua, có sự xác nhận của hai bên

+ Bên bán phô tô liên 1 có đóng dấu treo  giao cho bên mua

  • Được khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý bình thường

Xử phạt :

 – Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:

+ Mất hóa đơn đối với bên Bán:

– Mức phạt: Từ 10 – 20 triệu Theo điều 11 của TT 10/2014/TT-BTC – Xử  phạt vi phạm hóa đơn.

+Mất hóa đơn đối với bên Mua:

– Mức phạt: từ 2 – 4 triệu. Theo điều 12 của TT 10/2014/TT-BTC – Xử phạt vi phạm hóa đơn.

Kể từ ngày 1/8/2016 Việc mất hóa đơn  theo Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung: Theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
* Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

= > Khai báo thuế bình thường, tính vào chi phí hợp lý bình thường toàn bộ thủ tục phải được làm trước thời điểm có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế

+Nếu doanh nghiệp không làm thủ tục báo mất ,đến thời điểm thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp khi cán bộ kiểm tra phát hiệnthì:

  • Sẽ không được khấu trừ VAT của hoá đơn
  • Sẽ không đc tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế tndn