Từ 7-5-2012, Trang ketoanbacthanh.vn sẽ có thêm chuyên mục “Ảnh đẹp trong ngày”, nhằm đưa tới các bạn những bức ảnh đáng ghi nhớ của Học viên và Giảng viên.

Hy vọng rằng chuyên mục sẽ nhận được sự hợp tác từ tất cả các bạn.


Học Kế toán, Nguyễn Thị Ngọc Nga, DĐ: 0979.586.394, SV năm 4 ngành Ngân hàng, ĐH Đại Nam, K389 Thực hành Kế toán thuế, sáng 9-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.


Dương Hồng Phượng, DĐ: 0973.780.946, SV năm 4 ngành Ngân hàng, ĐH Đại Nam, K389 Thực hành Kế toán thuế, sáng 9-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.
Phan Thị Ngọc Lý, Thực hành Tin Học Văn Phòng, chiều 9-5-2012.
Khương Tử Lâm, Email:

khuonglam90@gmail.com , thực hành Kế toán thuế trên phần mềm.
Phạm Hoàng Kiều Nguyên – GĐ Tư vấn Đào tạo, Email:

ketoanbacthanh2010@gmail.com, chiều 9-5-2012.

Clip “Nguyễn Thị Ngọc Nga, SV Ngân hàng Đại học Đại Nam, tại K389 Thực hành Kế toán thuế, tại Bác Thành, sáng 9-5-2012”:

Nguồn: ketoanbacthanh.vn