Từ 7-5-2012, Trang ketoanbacthanh.vn sẽ có thêm chuyên mục “Ảnh đẹp trong ngày”, nhằm đưa tới các bạn những bức ảnh đáng ghi nhớ của Học viên và Giảng viên.

Hy vọng rằng chuyên mục sẽ nhận được sự hợp tác từ tất cả các bạn.


Học Kế toán, Trần Thị Hậu, DĐ: 0163.644.5772, SV năm 4 khoa Kế toán, ĐH KDCN, học viên Thực hành Kế toán Excel, chiều 8-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.

Nguyễn Đức Minh, SV năm 3, Khoa Kế toán, Đại học Thăng Long, Trợ lý tập sự tại Bác Thành, chiều 8-5-2012.

Khương Tử Lâm, SV năm cuối Khoa Kế toán, ĐH KDCN, chiều 8-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.

Học Kế toán, Hoàng Nhật Linh, DĐ: 0168.949.2567, SV năm 4, Khoa Kế toán, ĐH Kinh doanh Công nghệ và Nguyễn Khắc Nghĩa, DĐ: 0906.030.239, SV Kế toán, Đại học Phương Đông, sáng 8-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.

Clip “Hoàng Nhật Linh và Nguyễn Khắc Nghĩa, sau giờ học sáng 8-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành”:

Nguồn: ketoanbacthanh.vn