Đánh giá bài viết

Từ hôm nay, 7-5-2012, Trang ketoanbacthanh.vn sẽ có thêm chuyên mục “Ảnh đẹp trong ngày”, nhằm đưa tới các bạn những bức ảnh đáng ghi nhớ của Học viên và Giảng viên.

Hy vọng rằng chuyên mục sẽ nhận được sự hợp tác từ tất cả các bạn.


Học Kế toán, Dương Hồng Phượng, DĐ:0973.780.946 và Nguyễn Thị Ngọc Nga, D Đ: 0979.586.394, SV năm 4 ngành Ngân hàng, ĐH Đại Nam, K389 Thực hành Kế toán thuế, sáng 7-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.

Học Kế toán, Lê Thị Thu Phương, DĐ: 0948.893.388,  SV năm 4, Khoa Kế toán – HVTC, K384 Thực hành Kế toán thuế, sáng 7-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.


Học Kế toán Excel, Lê Tuyết Như Phương, DĐ: 0164.959.2425 và GV Bạch Thị Dung, sáng 7-5-2012, tại Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành.

Nguồn: ketoanbacthanh.vn