Chào Các Bạn! Nếu bạn băn khoăn, chưa biết chọn khóa nào, trong các khóa học kế toán, Thực hành Kế toán sau đây:

 1. Nhập môn – Nguyên lý Kế toán (8 buổi), HP: 1.500.000đ.
 2. Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên sổ (20 buổi),
  HP trọn gói (bao gồm cả học liệu và sổ sách): 2.500.000đ. Giảm 200.000đ. đối với SV.
 3. Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên Excel (15 buổi),
  HP: 1.800.000đ, Giảm 400.000đ đối với học viên đã học KT sổ.
 4. Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên 01 phần mềm (10 buổi),
  HP: 1.000.000đ, Giảm 100.000đ đối với học viên cũ.
 5. Thực hành Tin học Văn phòng (18 buổi), HP: 1.500.000đ.
 6. Đọc, Kiểm tra & Phân tích BCTC (5 buổi), HP: 1.500.000đ.
 7. Thực hành Kế toán Dịch vụ (12 buổi), HP: 1.500.000đ.
 8. Hướng dẫn làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, trên bộ chứng từ thực tế của học viên,
  HP: theo khối lượng công việc.
 9. Dạy Nghề Kế toán (3 tháng), HP: 9.000.000đ.

Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành xin phép được đưa ra một số gợi ý như sau: