Khóa học Kế toán Excel

Bạn muốn nắm vững và tự mình thực hiện trọn vẹn các công việc của một Kế toán Thuế, Kế toán Tổng hợp trên Excel!  Chương trình “Đào Tạo Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên Excel”, do Công ty Đào tạo Kế toán Bác Thành thiết kế và thực hiện, chính là để dành [...]