Khóa học tin học văn phòng

Bạn đang chuẩn bị tìm việc làm Kế toán hoặc văn phòng! Bạn chưa thành thạo Word, Excel, Internet! Bạn muốn vượt qua bài thi thực hành tin học văn phòng! Bạn muốn sử dụng thành thạo tin học văn phòng cho công việc! Bạn muốn biết cách khai thác internet để tìm kiếm thông tin và [...]